<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 10 มิ.ย. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 75 บาท/กก.    เหนือ 75 บาท/กก.
ตะวันออก

75 บาท/กก. 

   ใต้

75 บาท/กก.

อีสาน 75 บาท/กก.    ลูกสุกร         2,200+-74 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย พฤษภาคม 2562  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.85 บาท/กก. รำสด  8.93 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 13.73 บาท/กก. ปลายข้าว 10.70 บาท/กก.
ปลาป่น 30.80 บาท/กก. มันเส้น  7.03 บาท/กก.
คุณอยู่ที่หน้า : กิจกรรม > กิจกรรมสมาคม
  กิจกรรมสมาคม

Tuesday, August 26, 2014
สมาคมฯ ร่วมจัดงาน “มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกทะลุแสนล้าน”
:: 2290 Views

สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกทะลุแสนล้าน” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  ห้องประชุมตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมด้านปศุสัตว์ ได้จัดงานในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30– 17.00 . ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณและแสดงความยินดีที่หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันให้การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศปีละกว่าแสนล้านบาท

ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยนายกสมาคมฯ ได้ขึ้นรับมอบโล่ห์ที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมฯ ในฐานะผู้มีส่วนสนับสนุนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์

Read More..
Tuesday, August 19, 2014
เสวนา “ไทยจะตั้งรับการรุกคืบของเนื้อสุกรนำเข้าอย่างไร”
:: 2627 Views

นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5 ปี 2557 “การผลิตเนื้อสัตว์ภายใต้การแข่งขันทางการค้าตลาดโลก” (Meat Production in the Global Trade Competition ) โดยร่วมเสวนา เรื่อง ไทยจะตั้งรับการรุกคืบของเนื้อสุกรนำเข้าอย่างไร” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง C201 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read More..
Tuesday, December 10, 2013
สัมมนา "มาตรการปกป้องสินค้าปศุสัตว์ไทยในยุค AEC"
:: 2391 Views

น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "มาตรการปกป้องสินค้าปศุสัตว์ไทยในยุค AEC"  ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ 

Read More..
Sunday, December 01, 2013
สมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: 1869 Views

 สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก และสมาคมภาคปศุสัตว์ต่าง ๆ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยณรงค์สงคราม ปี 2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

Read More..
Monday, November 25, 2013
สัมมนา "ความพร้อมของปศุสัตว์ไทยใน AEC"
:: 1643 Views

น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความพร้อมของปศุสัตว์ไทยใน AEC"  ในการประชุมวิชาการงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2556  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ  จัดโดยกรมปศุสัตว์

Read More..
Wednesday, October 23, 2013
สัมมนา "อนาคตหมูไทย กับทางออกที่ไม่ตัน"
:: 2061 Views

น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "อนาคตหมูไทย กับทางออกที่ไม่ตัน" ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

Read More..
Wednesday, November 21, 2012
สมาคมฯ ร่วมงานแสดงความยินดีต่อ รมต.กระทรวงเกษตรฯ
:: 1827 Views

สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก และสมาคมภาคปศุสัตว์ต่าง ๆ ร่วมจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ฯพณฯ นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

Read More..
Thursday, November 15, 2012
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุม Pig Board ครั้งที่ 2/2555
:: 1844 Views

นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ในฐานะกรรมการนโยบายและผลิตภัณฑ์สุกร (Pig Board) เข้าร่วมประชุม Pig Board ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ฯพณฯ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นประธานในที่ประชุม

Read More..
Tuesday, October 18, 2011
สมาคมเข้าร่วมแสดงความยินดีแด่อธิบดีกรมปศุสัตว์คนใหม่
:: 1950 Views

 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา นายก และอุปนายก ของสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ร่วมกับสมาคมต่างๆ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ อาคารอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท 

Read More..
Thursday, August 18, 2011
สัมมนา Food Focus Thailand roadmap # 13: Meat, Poultry & Seafood Edition
:: 2624 Views

นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์ส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร" ในงานสัมมนา Food Focus Thailand roadmap # 13: Meat, Poultry & Seafood Edition เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ ห้องจูปีเตอร์ เมืองทองธานี จัดโดย บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดทำนิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์

Read More..
Previous Page | Next Page