<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 16 ก.ค. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 69 บาท/กก.    เหนือ 73 บาท/กก.
ตะวันออก

71 บาท/กก. 

   ใต้

75 บาท/กก.

อีสาน 70 บาท/กก.    ลูกสุกร         2,000+-68 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย มิถุนายน 2562  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  9.05 บาท/กก. รำสด  9.16 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 13.70 บาท/กก. ปลายข้าว 11.08 บาท/กก.
ปลาป่น 30.36 บาท/กก. มันเส้น  7.09 บาท/กก.
เกี่ยวกับสมาคม
คุณอยู่ที่หน้า : แนะนำสมาคม > ประวัติและความเป็นมา
  ประวัติและความเป็นมา