<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 11 พ.ค. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 75 บาท/กก.    เหนือ 75 บาท/กก.
ตะวันออก

75 บาท/กก. 

   ใต้

75 บาท/กก.

อีสาน 75 บาท/กก.    ลูกสุกร         2,100+-72 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย เมษายน 2562  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.99 บาท/กก. รำสด  9.36 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 14.10 บาท/กก. ปลายข้าว 10.68 บาท/กก.
ปลาป่น 30.51 บาท/กก. มันเส้น  6.97 บาท/กก.
เกี่ยวกับสมาคม
คุณอยู่ที่หน้า : แนะนำสมาคม > ประวัติและความเป็นมา
  ประวัติและความเป็นมา