<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 16 ก.พ. 2563  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 67 บาท/กก.    เหนือ 72 บาท/กก.
ตะวันออก

74 บาท/กก. 

   ใต้

70-71 บาท/กก.

อีสาน

74 บาท/กก.

   ลูกสุกร         2,100+-66 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย มกราคม 2563  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.72 บาท/กก. รำสด  9.39 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 14.28 บาท/กก. ปลายข้าว 12.49 บาท/กก.
ปลาป่น 30.20 บาท/กก. มันเส้น  6.77 บาท/กก.
เกี่ยวกับสมาคม
คุณอยู่ที่หน้า : แนะนำสมาคม > ประวัติและความเป็นมา
  ประวัติและความเป็นมา