<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 10 มิ.ย. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 75 บาท/กก.    เหนือ 75 บาท/กก.
ตะวันออก

75 บาท/กก. 

   ใต้

75 บาท/กก.

อีสาน 75 บาท/กก.    ลูกสุกร         2,200+-74 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย พฤษภาคม 2562  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.85 บาท/กก. รำสด  8.93 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 13.73 บาท/กก. ปลายข้าว 10.70 บาท/กก.
ปลาป่น 30.80 บาท/กก. มันเส้น  7.03 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

ชาวหมูรวมตัวค้าน "TPP" ภัยร้ายต่อธุรกิจสุกรไทย

ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ TPP กำลังได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนและทุกธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะเขตการค้าเสรีในมหาสมุทรแปซิฟิก นำโดย สหรัฐ แคนาดา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่ขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด 12 ปท. จึงเกิดคำถามตามมาว่าไทยควรเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก TPP หรือไม่?

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่        2

ที่มา สัตว์เศรษฐกิจ ปักษ์หลังพฤศจิกายน 2558


ส่อง...อุตสาหกรรมปศุสัตว์ "มาเลเซีย" กับการเข้าสู่ AEC

มาเลเซียถือเป็นปท.ที่มีความสำคัญในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นปท.ที่มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ประชากรมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง จึงได้รับความสนใจจากทั่วโลก มีการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ มากมาย เช่นเดียวกับธุรกิจปศุสัตว์และอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการในมาเลเซียได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไก่เนื้อครบวงจร ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่ที่ผลิตเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพป้อนให้กับตลาด พร้อมเดินหน้าพัฒนามาตรฐานผลักดันการส่งออกรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลต่อไป

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ที่มา สัตว์เศรษฐกิจ ปักษ์แรกตุลาคม 2558


ทิศทางการพัฒนา "ปศุสัตว์ไทย" ในอนาคต

การผลิตปศุสัตว์ของไทยถือเป็นธุรกิจหรืออาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ในทุกระดับ ตั้งแต่ตลาดท้องถิ่นจนถึงการส่งออกที่นำเงินตราเข้าสู่ประเทศปีละกว่าแสนล้านบาท ส่งผลให้ไทยกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารอันดับต้น ๆ ของโลก โดยเฉพาะเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ ด้วยมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แต่จากความต้องการของผู้บริโภคและมาตรฐานของปท.คู่ค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพัฒนาการผลิตตามไปด้วย เพื่อให้อยู่และแข่งขันในธุรกิจปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ที่มา สัตว์เศรษฐกิจ ปักษ์หลังมีนาคม 2558


ปี 58 "หมู" เหนื่อย... ปริมาณเพิ่ม กดราคายืนอ่อน

แม้ปี 2557 ปริมาณการผลิตสุกรของไทยลดลง จากปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศที่กระทบต่อการเจริญเติบโต และปัญหาโรคระบาดที่สร้างความเสียหายในกระบวนการผลิต ทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรผู้เลี้ยงที่จัดการดูแลได้ดี เสียหายน้อย มีกำไร แต่ปี 2558 ปริมาณสุกรในปท.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้เลี้ยงรายใหญ่และรายกลางขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพการผลิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มมีแนวโน้มยืนอ่อนตามปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ที่มา สัตว์เศรษฐกิจ ปักษ์แรก กุมภาพันธ์ 2558


ทิศทางการผลิตเนื้อสัตว์ในอนาคต

เป้าหมายสำคัญในการผลิตสัตว์ คือ การผลิตอาหารโปรตีนเนื้อ นม ไข่ และแม้ว่าจุดประสงค์ของการเลี้ยงจะเพื่อการผลิตน้ำนมหรือไข่ก็ตาม สุดท้ายเมื่อสมรรถภาพการผลิตลดลงสัตว์ก็จะถูกส่งเข้าโรงฆ่าเพื่อเอาเนื้อมาเป็นอาหาร โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหลักในห่วงโซ่การผลิตคือผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งแนวคิดดั้งเดิมจะใช้การผลิตเป็นตัวนำการตลาด

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ที่มา สัตว์เศรษฐกิจ ปักษ์แรก พฤษภาคม 2558


มองปศุสัตว์ในเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก เป็นผู้ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์มากเป็นอันดับที่สี่ของโลก (รองจากสหรัฐฯ บราซิล และเยอรมัน) ขณะเดียวกันเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมอันดับที่สามของโลก ร้อยละ 77 ของสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่เนเธอร์แลนด์ส่งออกจะไปที่ตลาดในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเยอรมัน ถือเป็นหุ้นส่วนการค้าที่สำคัญ

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ที่มา สัตว์เศรษฐกิจ ปักษ์แรก กุมภาพันธ์ 2558


ความต้องการและกำลังผลิตเนื้อสุกรของมาเลเซีย

ตลาดสุกรในมาเลเซียเป็นตลาดที่ผลิตเนื้อสุกรได้พอเพียงกับความต้องการบริโภคในประเทศในระดับที่สูงมาก คือ 97% ของความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยแทบจะไม่มีการเติบโต ในขณะที่มีการควบคุมการนำเข้าที่เข้มงวดมาก แต่จำนวนมูลค่ายังไม่ดึงดูดมากนัก ปัจจุบันบริษัทเกษตรครบวงจรของไทยทั้งเบทาโกรและซีพีเอฟ สามารถเปิดตลาดเนื้อสุกรสดได้แล้ว

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ที่มา สัตว์เศรษฐกิจ ปักษ์แรกมกราคม 2558


การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรใน AEC

ประเทศในอาเซียนเป็นแหล่งผลิตสุกรที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลก รองจากจีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่งการผลิตส่วนใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศในอาเซียน ส่งผลให้รายได้ของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้อัตราการบริโภคเนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มขยายตัว ทำให้ประเทศในอาเซียนเร่งขยายการผลิตสุกรเพื่อรองรับความต้องการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น และเพื่อการส่งออกในภูมิภาคที่มีแนวโน้มเติบโตเช่นกัน

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ที่มา http://www.ksmecare.com


วัตถุดิบปี 58 ยืนแข็ง ดันต้นทุนผลิตสัตว์สูงต่อเนื่อง

ปี 2557 ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างปรับเพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยังคงมีผลต่อปริมาณผลผลิตในแหล่งผลิตที่สำคัญของโลก เป็นเหตุให้ราคาอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ทรงตัวอยู่ในระดับสูง มาจนถึงปี 2558 ที่คาดว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยรวมยังคงยืนแข็ง

รายละเอียด     ส่วนที่ 1      ส่วนที่ 2

ที่มา สัตว์เศรษฐกิจ ปักษ์แรกมีนาคม 2558


ชวนเกษตรกรเปลี่ยนขี้หมูเป็นแก๊สปันชุมชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำปศุสัตว์ในปัจจุบันไม่ใช่ใครคิดจะทำก็ทำได้ง่าย ๆ เหมือนในอดีตที่เกษตรกรรายใดพอจะมีทุน มีที่ดินห่างไกลชุมชนก็สร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ แต่ในวันนี้การจะทำฟาร์มสักแห่งจำเป็นต้องผ่านกระบวนการมากมาย โดยเฉพาะกระบวนการทางสังคม

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ที่มา  สัตว์เศรษฐกิจ ปักษ์แรกธันวาคม 2557


Previous Page | Next Page