<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 12 ก.ค. 2561  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 60.00 บาท/กก.    เหนือ 65.00 บาท/กก.
ตะวันออก

66.00 บาท/กก. 

   ใต้

62-63 บาท/กก.

อีสาน 62.00 บาท/กก.    ลูกสุกร         1,600+-58 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 16 ก.ค. 2561  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 130-135 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย มิถุนายน 2561  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด 10.53 บาท/กก. รำสด  9.50 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 16.10 บาท/กก. ปลายข้าว 11.11 บาท/กก.
ปลาป่น 40.20 บาท/กก. มันเส้น  7.83 บาท/กก.
ข้อมูลสถิติ
คุณอยู่ที่หน้า : สถิติ
  สถิติสุกรไทย

 สถิติส่งออกเนื้อสุกรไทย
     
  สถิติส่งออกรายเดือน ปี 2017    
January April  July October
February May  August  November
 March June  September December
   
  สถิติส่งออกรายเดือน ปี 2016    
January  April  July  October
February  May  August  November
 March  June  September  December
   
   สถิติส่งออกรายเดือน ปี 2015  
January May August December
March June September  
April July October  
 
 สถิติส่งออกรายปี
2014 2011  2008 • 2005
2013 2010 2007 2004
2012 • 2009 2006 2003

 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเครื่องในสุกรจากต่างประเทศ ปี 2557-2560