<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 26 พ.ย. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 64 บาท/กก.    เหนือ 68 บาท/กก.
ตะวันออก

67-68 บาท/กก. 

   ใต้

63-65 บาท/กก.

อีสาน

67-68 บาท/กก.

   ลูกสุกร         1,600+-59 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย ตุลาคม 2562  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.90 บาท/กก. รำสด  8.88 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 13.45 บาท/กก. ปลายข้าว 10.86 บาท/กก.
ปลาป่น 30.75 บาท/กก. มันเส้น  7.25 บาท/กก.
ข้อมูลสถิติ
คุณอยู่ที่หน้า : สถิติ
  สถิติสุกรไทย

 สถิติส่งออกเนื้อสุกรไทย
     
  สถิติส่งออกรายเดือน ปี 2018    
January April  July   October
February May  August   November
 March June  September   December
   
  สถิติส่งออกรายเดือน ปี 2017    
January April  July October
February May  August  November
 March June  September December
   
   
 สถิติส่งออกรายปี
2016 2013 2010 2007
2015 2012 • 2009 2006
2014 2011  2008 • 2005

 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเครื่องในสุกรจากต่างประเทศ ปี 2557-2560