<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 21 ก.ย. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 57 บาท/กก.    เหนือ 60-62 บาท/กก.
ตะวันออก

63 บาท/กก. 

   ใต้

71 บาท/กก.

อีสาน

60-62 บาท/กก.

   ลูกสุกร         1,400+-58 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย สิงหาคม 2562  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  9.28 บาท/กก. รำสด  9.56 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 13.44 บาท/กก. ปลายข้าว 10.86 บาท/กก.
ปลาป่น 31.82 บาท/กก. มันเส้น  7.27 บาท/กก.
ผลิตภัณฑ์สุกร

 

 

คุณอยู่ที่หน้า : วิชาการ
ข้อมูลวิชาการ

กฎระเบียบในประเทศ
   พระราชบัญญัติ

 

 มาตรฐานสุกร

กฎระเบียบต่างประเทศ
   กฎระเบียบการนำเข้าเนื้อสุกรของต่างประเทศ

บทความวิชาการ
   โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever)
   โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบ (Actinobacillosis)

รายชื่อโรงงานผลิตเนื้อสุกรที่ได้รับการรับรอง
   กรมปศุสัตว์
   ต่างประเทศ
   ผลประชุมระหว่างประเทศ
   

 


FTA