<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 10 มิ.ย. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 75 บาท/กก.    เหนือ 75 บาท/กก.
ตะวันออก

75 บาท/กก. 

   ใต้

75 บาท/กก.

อีสาน 75 บาท/กก.    ลูกสุกร         2,200+-74 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย พฤษภาคม 2562  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.85 บาท/กก. รำสด  8.93 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 13.73 บาท/กก. ปลายข้าว 10.70 บาท/กก.
ปลาป่น 30.80 บาท/กก. มันเส้น  7.03 บาท/กก.
คุณอยู่ที่หน้า : ติดต่อเรา
  ติดต่อเรา

สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก

62 อาคารธนิยะ (BTS Wing) ชั้น 11 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

โทร. 02-234-2485   Fax. 02-234-2488   E-mail : spea_pig@yahoo.com

 

 

Cancel   Send