<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 26 พ.ย. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 64 บาท/กก.    เหนือ 68 บาท/กก.
ตะวันออก

67-68 บาท/กก. 

   ใต้

63-65 บาท/กก.

อีสาน

67-68 บาท/กก.

   ลูกสุกร         1,600+-59 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย ตุลาคม 2562  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.90 บาท/กก. รำสด  8.88 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 13.45 บาท/กก. ปลายข้าว 10.86 บาท/กก.
ปลาป่น 30.75 บาท/กก. มันเส้น  7.25 บาท/กก.
คุณอยู่ที่หน้า : ติดต่อเรา
  ติดต่อเรา

สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก

62 อาคารธนิยะ (BTS Wing) ชั้น 11 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

โทร. 02-234-2485   Fax. 02-234-2488   E-mail : spea_pig@yahoo.com

 

 

Cancel   Send