<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 7 ธ.ค. 2561  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 60-61 บาท/กก.    เหนือ 69 บาท/กก.
ตะวันออก

65-66 บาท/กก. 

   ใต้

65-67 บาท/กก.

อีสาน 67 บาท/กก.    ลูกสุกร         1,700+-60 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 14 ธ.ค. 2561  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 130-135 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย พฤศจิกายน 2561  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด 10.14 บาท/กก. รำสด  9.75 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 15.35 บาท/กก. ปลายข้าว 10.39 บาท/กก.
ปลาป่น 38.12 บาท/กก. มันเส้น  7.30 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สหรัฐเรียกคืนผลิตภัณฑ์ไขมันหมูเหตุไม่ได้อนุญาตผลิต

หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารและบริการตรวจสอบของสหรัฐฯ (Food Safety and Inspection Service, FSIS) ตรวจพบหลังจากที่ได้รับข้อมูลว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไขมันหมูที่ไม่ได้รับอนุญาต และได้เข้าตรวจสถานประกอบการ จึงได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ไขมันหมู (pork lard) จากผู้ประกอบการรายหนึ่งมากถึง 258,121 ปอนด์ (117,082 กิโลกรัม) เนื่องจากผลิตและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนดังกล่าวผลิตขึ้นระหว่าง 29 กรกฎาคม 2559 ถึง 22 มิถุนายน 2561

ขณะนี้ ยังไม่พบผู้ป่วยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่หน่วยงาน FSIS จะติดตามผลการเรียกคืนสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลงเหลือจำหน่ายในท้องตลาด อีกทั้งยังมีความกังวลว่า อาจมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลงเหลืออยู่ในมือของผู้บริโภค จึงแนะนำไม่ให้บริโภค และทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นเสีย

ที่มา: fsis.usda.gov สรุปโดย: มกอช. (4/07/2561)

Previous Page | Next Page