<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 13 ม.ค. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 70-71 บาท/กก.    เหนือ 78 บาท/กก.
ตะวันออก

72-73 บาท/กก. 

   ใต้

73-75 บาท/กก.

อีสาน 73 บาท/กก.    ลูกสุกร         1,900+-68 บาท/ตัว

 

 
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย ธันวาคม 2561  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด 10.07 บาท/กก. รำสด  9.42 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 14.52 บาท/กก. ปลายข้าว 10.50 บาท/กก.
ปลาป่น 37.20 บาท/กก. มันเส้น  7.12 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

เกาหลีใต้ยกเลิกมาตรการห้ามขนย้ายปศุสัตว์ เหตุ FMD ไม่ระบาดเพิ่ม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ ประกาศสั่งยกเลิกมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ออกนอกพื้นที่แล้ว เนื่องจากรายงานการตรวจสอบฟาร์มสุกรในระยะเวลา 1 เดือน พบว่าไม่มีการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) เพิ่มเติม โดยก่อนหน้านี้มีรายงานพบฟาร์มสุกรที่เมือง Gimpo ติดเชื้อโรค FMD พร้อมมีการสั่งกำจัดสุกรกว่า 10,000 ตัว ตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโรค 

ทั้งนี้ โรคปากเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease : FMD) เกิดจากเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อสู่สัตว์ ทั้ง วัว ควาย กวาง แพะ แกะ และหมู อย่างเฉียบพลัน ซึ่งสัตว์ดังกล่าวหากติดเชื้อจะมีอาการเป็นไข้สูง และเกิดเม็ดตุ่มน้ำใสๆ บริเวณปากและเท้าของสัตว์

ที่มา : english.yonhapnews.co.kr สรุปโดย มกอช. (01/05/2561)

Previous Page | Next Page