<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 13 มี.ค. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 72 บาท/กก.    เหนือ 78 บาท/กก.
ตะวันออก

75 บาท/กก. 

   ใต้

73-75 บาท/กก.

อีสาน 75 บาท/กก.    ลูกสุกร         2,100+-70 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย กุมภาพันธ์ 2562  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  9.58 บาท/กก. รำสด  9.71 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 13.95 บาท/กก. ปลายข้าว 10.84 บาท/กก.
ปลาป่น 33.45 บาท/กก. มันเส้น  6.73 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

เกาหลีใต้ โรคปากและเท้าเปื่อยระบาดอีกครั้ง

ประเทศเกาหลีใต้มีประวัติการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (foot-and-mouth disease, FMD) ในอุตสาหกรรมหมูมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากเชื้อไวรัส โดยเฉพาะในหมู และสัตว์กีบเท้าแยก มีการระบาดรุนแรงเกิดขึ้นในปี 2011 ถึง 2012  ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์หมูครั้งใหญ่ และครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้วในจังหวัดชุงช็อง (Chungcheong Province)

มีรายงานพบการระบาดของโรคดังกล่าวในหมูอีกครั้ง ซึ่งเป็นการระบาดครั้งแรกในปี 2018 โดยในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการตรวจพบเชื้อดังกล่าวในฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในจังหวัดย็องกี (Gyeonggi Province) ใกล้กรุงโซล ระหว่างการตรวจเช็คสุขภาพหมู โดยฟาร์มนี้มีปริมาณหมูจำนวน 1,059 ตัว มีจำนวน 14 ตัวในนั้นติดเชื้อดังกล่าว และ 1 ตัวในนั้นตายแล้ว ทั้งนี้ ทางเกาหลีใต้ได้มีมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อ และได้รายงานต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Organization for Animal Health, OIE) แล้ว

ที่มา: pigprogress.net สรุปโดย: มกอช. (5/4/61)

Previous Page | Next Page