<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 12 มิ.ย. 2561  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 58.00 บาท/กก.    เหนือ 62.00 บาท/กก.
ตะวันออก

65.00 บาท/กก. 

   ใต้

60-63 บาท/กก.

อีสาน 62.00 บาท/กก.    ลูกสุกร         1,600+-58 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 20 มิ.ย. 2561  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 130-135 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย พฤษภาคม 2561  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด 10.50 บาท/กก. รำสด  9.67 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 15.62 บาท/กก. ปลายข้าว 10.89 บาท/กก.
ปลาป่น 42.76 บาท/กก. มันเส้น  7.95 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

วิจัยอัพเกรดสินค้าเกษตร เทรนด์ยักษ์วงการอาหาร

ผู้ประกอบการรายใหญ่ในวงการอาหารและเกษตรเห็นพ้องในเทรนด์เดียวกัน ระบุสินค้าเกษตรไทยต้องขับเคลื่อนสู่เวทีโลกบนพื้นฐานการวิจัยสร้างนวัตกรรมตอบกระแสรักโลกและสุขภาพ ดั๊บเบิ้ลเอ แนะเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังและพืชวัตถุดิบ เตรียมพร้อมรับความต้องการพลาสติกชีวภาพในตลาดโลก

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ 27 กุมภาพันธ์ 2561

Previous Page | Next Page