<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิต 29 ส.ค. 2558  ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ราชบุรี 72.00 บาท/กก.    เชียงใหม่ 76-78 บาท/กก.
นครปฐม 72.00 บาท/กก.    อีสาน 71.00 บาท/กก.
ตะวันออก 75-76 บาท/กก.    ใต้

70.00 บาท/กก.

ลูกสุกร 2,200.00+-70.00 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 3 ก.ย. 2558  ที่มา : กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 145-150 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ยเดือน กรกฎาคม 2558
ข้าวโพด 10.75 บาท/กก. รำสด 11.64 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 15.10 บาท/กก. ปลายข้าว 10.38 บาท/กก.
ปลาป่น 36.85 บาท/กก. มันเส้น   7.74 บาท/กก.

ที่มา สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page