<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 9 ต.ค. 2559  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 62.00 บาท/กก.    เหนือ 64.00 บาท/กก.
ตะวันออก 65-67 บาท/กก.    ใต้

71.00 บาท/กก.

อีสาน 61-64 บาท/กก.    ลูกสุกร        2,100+-64 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 17 ต.ค. 2559  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 130-135 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย กันยายน 2559  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.08 บาท/กก. รำสด 10.30 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 16.85 บาท/กก. ปลายข้าว 11.60 บาท/กก.
ปลาป่น 38.39 บาท/กก. มันเส้น   6.28 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page