<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิต 19 มี.ค. 2558  ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ราชบุรี 60.00 บาท/กก.    เชียงใหม่ 64.00 บาท/กก.
นครปฐม 60.00 บาท/กก.    อีสาน 64.00 บาท/กก.
ตะวันออก 66.00 บาท/กก.    ใต้

66.00 บาท/กก.

ลูกสุกร 1,800.00+-58.00 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 27 มี.ค. 2558  ที่มา : กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 125-130 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ยเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ข้าวโพด  9.39 บาท/กก. รำสด 10.31 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 17.55 บาท/กก. ปลายข้าว  9.72 บาท/กก.
ปลาป่น 39.83 บาท/กก. มันเส้น  6.59 บาท/กก.

ที่มา สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page