<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 29 พ.ย. 2559  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 64.00 บาท/กก.    เหนือ 64.00 บาท/กก.
ตะวันออก 64-66 บาท/กก.    ใต้

63.00 บาท/กก.

อีสาน 61-62 บาท/กก.    ลูกสุกร         1,900+-63 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 6 ธ.ค. 2559  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 130-135 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย ตุลาคม 2559  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.00 บาท/กก. รำสด  7.89 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 15.89 บาท/กก. ปลายข้าว 11.00 บาท/กก.
ปลาป่น 34.93 บาท/กก. มันเส้น  6.12 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page