<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 12 ม.ค. 2560  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 60.00 บาท/กก.    เหนือ 61.00 บาท/กก.
ตะวันออก 64.00 บาท/กก.    ใต้

60.00 บาท/กก.

อีสาน 60.00 บาท/กก.    ลูกสุกร         1,800+-59 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 13 ม.ค. 2560  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 125-130 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย ธันวาคม 2559  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.00 บาท/กก. รำสด  7.46 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 15.73 บาท/กก. ปลายข้าว 10.60 บาท/กก.
ปลาป่น 35.28 บาท/กก. มันเส้น  6.02 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page