<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิต 14 พ.ย. 2557  ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ราชบุรี 67.00 บาท/กก.    เชียงใหม่ 68.00 บาท/กก.
นครปฐม 67.00 บาท/กก.    อีสาน 64.00 บาท/กก.
ตะวันออก 72.00 บาท/กก.    ใต้

70.00 บาท/กก.

ลูกสุกร 2,200.00+-66.00 บาท/ตัว
ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 19 พ.ย. 2557  ที่มา : กรมการค้าภายใน
ขายปลีก 130-135 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2557
ข้าวโพด  8.28 บาท/กก. รำสด  8.83 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 18.50 บาท/กก. ปลายข้าว  9.94 บาท/กก.
ปลาป่น 36.47 บาท/กก. มันเส้น  7.38 บาท/กก.

ที่มา สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page