<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 16 ก.ย. 2559  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 69.00 บาท/กก.    เหนือ 67.00 บาท/กก.
ตะวันออก 72.00 บาท/กก.    ใต้

73.00 บาท/กก.

อีสาน 65-66 บาท/กก.    ลูกสุกร        2,300+-70 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 21 ก.ย. 2559  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 135-140 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย สิงหาคม 2559  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.75 บาท/กก. รำสด 10.43 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 17.75 บาท/กก. ปลายข้าว 11.68 บาท/กก.
ปลาป่น 38.90 บาท/กก. มันเส้น   6.48 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page