<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 19 ก.ค. 2559  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 69-70 บาท/กก.    เหนือ 75.00 บาท/กก.
ตะวันออก 72.00 บาท/กก.    ใต้

76.00 บาท/กก.

อีสาน 70.00 บาท/กก.    ลูกสุกร        2,300+-70 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 26 ก.ค. 2559  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 140-145 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย มิถุนายน 2559  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  9.51 บาท/กก. รำสด  9.82 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 17.49 บาท/กก. ปลายข้าว 11.69 บาท/กก.
ปลาป่น 36.66 บาท/กก. มันเส้น  6.72 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page