<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 11 ธ.ค. 2560  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก ไม่ประกาศราคา    เหนือ 54.00 บาท/กก.
ตะวันออก

50-52 บาท/กก.

   ใต้

52.00 บาท/กก.

อีสาน 48.00 บาท/กก.    ลูกสุกร         1,200+-47 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 14 ธ.ค. 2560  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 110-115 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย พฤศจิกายน 2560  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.35 บาท/กก. รำสด  8.22 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 14.35 บาท/กก. ปลายข้าว  9.98 บาท/กก.
ปลาป่น 39.22 บาท/กก. มันเส้น  6.37 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page