<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิต 8 ก.ย. 2557  ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ราชบุรี 74.00 บาท/กก.    เชียงใหม่ 78.00 บาท/กก.
นครปฐม 74.00 บาท/กก.    อีสาน 76.00 บาท/กก.
ตะวันออก 79.00 บาท/กก.    ใต้

78.00 บาท/กก.

ลูกสุกร 2,500.00+-78.00 บาท/ตัว
ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 16 ก.ย. 2557  ที่มา : กรมการค้าภายใน
ขายปลีก 145-150 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ยเดือน สิงหาคม 2557
ข้าวโพด  9.87 บาท/กก. รำสด 11.15 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 19.05 บาท/กก. ปลายข้าว 10.28 บาท/กก.
ปลาป่น 37.70 บาท/กก. มันเส้น  7.25 บาท/กก.

ที่มา สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page