<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 15 ส.ค. 2560  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 61.00 บาท/กก.    เหนือ 63-64 บาท/กก.
ตะวันออก

64.00 บาท/กก.

   ใต้

68.00 บาท/กก.

อีสาน 60.00 บาท/กก.    ลูกสุกร         1,600+-60 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 18 ส.ค. 2560  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 130-135 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย กรกฎาคม 2560  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.73 บาท/กก. รำสด  8.29 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 14.30 บาท/กก. ปลายข้าว 10.04 บาท/กก.
ปลาป่น 38.70 บาท/กก. มันเส้น  5.41 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page