<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิต 17 เม.ย. 2558  ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ราชบุรี 66.00 บาท/กก.    เชียงใหม่ 68.00 บาท/กก.
นครปฐม 66.00 บาท/กก.    อีสาน 66.00 บาท/กก.
ตะวันออก 70.00 บาท/กก.    ใต้

66.00 บาท/กก.

ลูกสุกร 1,900.00+-64.00 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 24 เม.ย. 2558  ที่มา : กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 135-140 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ยเดือน มีนาคม 2558
ข้าวโพด  9.48 บาท/กก. รำสด 10.92 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 17.19 บาท/กก. ปลายข้าว  9.75 บาท/กก.
ปลาป่น 42.26 บาท/กก. มันเส้น  6.74 บาท/กก.

ที่มา สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page