<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 2 มิ.ย. 2560  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 65.00 บาท/กก.    เหนือ 67.00 บาท/กก.
ตะวันออก

68.00 บาท/กก.

   ใต้

70.00 บาท/กก.

อีสาน 64-65 บาท/กก.    ลูกสุกร         1,900+-69 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 21 มิ.ย. 2560  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 125-130 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย พฤษภาคม 2560  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.00 บาท/กก. รำสด  7.72 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 14.85 บาท/กก. ปลายข้าว  9.83 บาท/กก.
ปลาป่น 39.14 บาท/กก. มันเส้น  5.40 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page