<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 19 มิ.ย. 2559  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 77.00 บาท/กก.    เหนือ 77.00 บาท/กก.
ตะวันออก 77-79 บาท/กก.    ใต้

78.00 บาท/กก.

อีสาน 78.00 บาท/กก.    ลูกสุกร        2,600+-76 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 24 มิ.ย. 2559  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 150-155 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย พฤษภาคม 2559  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.83 บาท/กก. รำสด  9.73 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 16.02 บาท/กก. ปลายข้าว 11.28 บาท/กก.
ปลาป่น 33.61 บาท/กก. มันเส้น  6.51 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page