<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิต 7 ก.พ. 2559  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 65.00 บาท/กก.    อีสาน 66-67 บาท/กก.
ตะวันออก 68.00 บาท/กก.    ใต้

63-65 บาท/กก.

เหนือ 72.00 บาท/กก.    ลูกสุกร        2,000+-67 บาท/ตัว

ราคาเนื้อสุกรชำแหละ 11 ก.พ. 2559  กรมการค้าภายใน

ขายปลีก 130-135 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย มกราคม 2559  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  9.01 บาท/กก. รำสด  8.27 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 15.90 บาท/กก. ปลายข้าว 10.51 บาท/กก.
ปลาป่น 36.70 บาท/กก. มันเส้น  6.08 บาท/กก.
ประเด็นน่าสนใจ  
 
คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสุกร > ข่าวสุกรรวม
  ข่าวสุกร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก.ค.-ส.ค.55

สถานการณ์ราคาข้าวโพดตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงจากผลประมาณการผลผลิตข้าวโพดของ USDA ที่ประมาณผลผลิตโลกมากที่สุด แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกโดยตรง

รายละเอียด....

ที่มา Feed & Livestock Magazine 2012 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Previous Page | Next Page