<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 26 พ.ย. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 64 บาท/กก.    เหนือ 68 บาท/กก.
ตะวันออก

67-68 บาท/กก. 

   ใต้

63-65 บาท/กก.

อีสาน

67-68 บาท/กก.

   ลูกสุกร         1,600+-59 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย ตุลาคม 2562  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  8.90 บาท/กก. รำสด  8.88 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 13.45 บาท/กก. ปลายข้าว 10.86 บาท/กก.
ปลาป่น 30.75 บาท/กก. มันเส้น  7.25 บาท/กก.
ผลิตภัณฑ์สุกร

 

 

คุณอยู่ที่หน้า : กิจกรรม
  กิจกรรมสมาคม
สมาคมฯ ร่วมจัดงาน “มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกทะลุแสนล้าน” ...
สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกทะลุแสนล้าน” เมื่อวันที่ 30 กรกฎ...
 
เสวนา “ไทยจะตั้งรับการรุกคืบของเนื้อสุกรนำเข้าอย่างไร”...
นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5 ปี 2557 “การผลิตเนื้อสัตว์ภายใต้กา...
 
สัมมนา "มาตรการปกป้องสินค้าปศุสัตว์ไทยในยุค AEC"...
น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "มาตรการปกป้องสินค้าปศุสัตว์ไทยในยุค AEC" &...
 
สมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...
 สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก และสมาคมภาคปศุสัตว์ต่าง ๆ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (น...
 
สัมมนา "ความพร้อมของปศุสัตว์ไทยใน AEC"...
น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความพร้อมของปศุสัตว์ไทยใน AEC"  ในการ...
 
สัมมนา "อนาคตหมูไทย กับทางออกที่ไม่ตัน"...
น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "อนาคตหมูไทย กับทางออกที่ไม่ตัน" ในการประชุ...
 
สมาคมฯ ร่วมงานแสดงความยินดีต่อ รมต.กระทรวงเกษตรฯ...
สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก และสมาคมภาคปศุสัตว์ต่าง ๆ ร่วมจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ฯพณฯ นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง ในโอกาสเข้ารับตำแ...
 
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุม Pig Board ครั้งที่ 2/2555...
นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ในฐานะกรรมการนโยบายและผลิตภัณฑ์สุกร (Pig Board) เข้าร่วมประชุม Pig Board ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศ...
 
สมาคมเข้าร่วมแสดงความยินดีแด่อธิบดีกรมปศุสัตว์คนใหม่...
 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา นายก และอุปนายก ของสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ร่วมกับสมาคมต่างๆ เข้ามอบดอกไม้แสดง...
 
สัมมนา Food Focus Thailand roadmap # 13: Meat, Poultry & Seafood Edition...
นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์ส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร" ในงานสัมมนา Food Focus...